شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
*آشان*
هيچي ؟
:) کليک کن ويدا خانم!
*آشان*
اين مسجده .........چه كوچولوه
تقريبا نيمه خرداد 1342 را به ذهن تداعي ميکند . حمله به فيضيه و سخنراني امام خميني (ره) در بازار تهران
يا زهرا ......................
براي من فقط آتش زدن درب خانه ناموس خدا را تداعي كرد
:( شکل بيت المقدسه ولي بع از خوندن نظر بچه ها با زمزمه همسايه خورشيد موافقم! ورژن 2011 هشه.
سلام - حمله صهيونيست ها به قدس
تسبیح دیجیتال
خواهرم آيات
رتبه 0
0 برگزیده
818 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top