شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
سلام - عجب صبري خدا دارد
رزگل
:(( چه حس تلخيه ...خيلي درد داره ...:(((
رزگل
اي خدا چقدرم نازه :(((((((((
واي امون از دل رباب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اينكه گردنش به تنشه!
فقط مي تونم بگم حتي ديدنش دردآوره.....
:(((((((((((((
ساعت ویکتوریا
خواهرم آيات
رتبه 0
0 برگزیده
818 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top