سفارش تبلیغ
صبا ویژنمینویسم بنام خواهرم آیــــــــات

موج بیداری اسلامی از آـسیا و آفریقا به آمریکا و اروپا کشیده میشود خیزش اسلامی مردم جهان بر علیه ظلم و طاغوت و بیداد اسرائیل و یهود سهیونیسم در کشور های عربی و حاشیه خلیج همیشه فارس // Wave of Islamic awakening of Asia and Africa to America and Europe are pulling the world of Islamic uprising against oppression and injustice idolatrous Israel and the Jewish and Arabic countries S·hyvnysm Border Persian Gulf // موجة من الصحوة الإسلامیة فی آسیا وأفریقیا إلى أمیرکا وأوروبا والعالم سحب الانتفاضة الإسلامیة ضد إسرائیل القهر والظلم الوثنیة والیهودیة والبلدان العربیة ق · hyvnysm الحدود الخلیج الفارسی

A young Bahraini girl holds her national flag as she stands in Pearl Square in the Bahraini capital Manama on February 22, 2011 as the nationals carry on gathering in the square calling for change to their government. Photograph by: Joseph Eid, AFP/Getty Images// فتاة الشباب البحرینی یحمل علمها الوطنی لأنها تقف فی ساحة لؤلؤة فی العاصمة البحرینیة المنامة یوم 22 فبرایر 2011 وحمل المواطنین على التجمع فی ساحة الدعوة لتغییر حکومتهم. تصویر : یوسف عید، ا ف ب / صور غیتی // دختر جوان بحرین دارای پرچم ملی خود را به عنوان او را در میدان مروارید در منامه پایتخت بحرین مخفف در 2011 فوریه 22 به عنوان اتباع در مورد جمع آوری در تماس مربع برای تغییر را به دولت خود را ادامه می دهند. عکس از : یوسف عید، خبرگزاری فرانسه / گتی ایماژ

A Bahraini anti-government protester flashes victory signs at a military helicopter hovering over Manama. Photograph by: JAMES LAWLER DUGGAN, AFP/Getty Imagesبحرین تظاهرات ضد دولتی چشمک می زند نشانه پیروزی در یک هلیکوپتر نظامی ارتش معلق در هوا بیش از منامه. عکس از : جیمز LAWLER DUGGAN، خبرگزاری فرانسه / گتی ایماژ // احد المتظاهرین المناهضین للحکومة البحرینیة ومضات بعلامة النصر فی طائرة هلیکوبتر عسکریة تحلق فوق المنامة. تصویر : جیمس لولر دوغان، ا ف ب / صور غیتی //

Anti-regime Demonstration in the Bahrain//Bahraini girl a protester during an anti-regime demonstration in the capital Manama, on March 4, 2011 as pro and anti-government demonstrations have been taking place in the kingdom since mid-February. UPI\Isa Ebrahim//البحرینیة زوجة أحد المتظاهرین خلال مظاهرة مناهضة للنظام فی العاصمة المنامة، فی 4 مارس 2011 والمحترفین والمظاهرات المناهضة للحکومة جرت فی المملکة منذ منتصف شباط / فبرایر. ا ف ب \ ابراهیم عیسى//دختر بحرینی معترض در تظاهرات ضد رژیم در منامه پایتخت، در 2011 مارس 4 به عنوان طرفدار و تظاهرات ضد دولتی شده اند انجام گرفته در انگلستان از اواسط فوریه. UPI \ ابراهیم عیسی// ضد رژیم تظاهرات در بحرین//مظاهرة مناهضة للنظام فی البحرین

A Bahraini boy places a flower on his young brother with both being dressed in the Bahraini flag during an opposition rally in the capital Manama, Bahrain 4 March 2011. Tens of thousands of protesters marched in the capital Manama from the old cabinet house and across from the Bahrain Financial Harbor, a key center for off-shore financial institutions, demanding the government resignation and a new constitution. Bahrain has been hit by a wave of protests calling for reforms since 14 February 2011 that has lead to the death of 7 people and left hundreds injured. EPA/MAZEN MAHDI//پسر بحرین مکان گل در برادر جوان خود را با هر دو که در پرچم بحرین در تجمع مخالفان در پایتخت منامه، بحرین 2011 مارس 4 لباس می پوشد. دهها هزار نفر از معترضان در منامه پایتخت از خانه های قدیمی و کابینه از سراسر بحرین مالی هاربر، یک مرکز کلیدی برای خارج از ساحل موسسات مالی راهپیمایی کردند و خواستار استعفای دولت و قانون اساسی جدید است. بحرین شده است موجی از تظاهرات خواستار اصلاحات از سال 2011 فوریه 14 است که منجر به مرگ 7 نفر و صدها مجروح چپ رسید. سازمان حفاظت محیط زیست / مازن مهدی//From: English ▼ To: Arabic ▼ Translate text or webpage A young Bahraini girl holds her national flag as she stands in Pearl Square in the Bahraini capital Manama on February 22, 2011 as the nationals carry on gathering in the square calling for change to their government. Photograph by: Joseph Eid, AFP/Getty Images Read more: http://www.vancouversun.com/news/Bahrain+peaceful+protesters+demand+ouster+government/4327431/story.html#ixzz1LwFtqh1L Allow phonetic typing Type text or a website address or translate a document. Cancel Listen Read phonetically English to Arabic translation صبی البحرینی یضع الزهور على شقیقه الشباب مع کل من یجری یرتدون العلم البحرینی خلال تجمع للمعارضة فی العاصمة المنامة، البحرین 4 مارس 2011. تظاهر عشرات الآلاف من المتظاهرین فی العاصمة المنامة من البیت القدیم وعبر مجلس الوزراء من مرفأ البحرین المالی، وهو مرکز رئیسی لقبالة الساحل المؤسسات المالیة، مطالبین باستقالة الحکومة ووضع دستور جدید. وشهدت البحرین موجة من الاحتجاجات تدعو إلى إجراء إصلاحات منذ 14 فبرایر 2011 التی أدت إلى وفاة 7 أشخاص ومئات المصابین. وکالة حمایة البیئة / مازن مهدی

میدان شهدا

Free Bahrain
 موج بیداری اسلامی از آـسیا و آفریقا به آمریکا و اروپا کشیده میشود خیزش اسلامی مردم جهان بر علیه ظلم و طاغوت و بیداد اسرائیل و یهود سهیونیسم در کشور های عربی و حاشیه خلیج همیشه فارس // Wave of Islamic awakening of Asia and Africa to America and Europe are pulling the world of Islamic uprising against oppression and injustice idolatrous Israel and the Jewish and Arabic countries S·hyvnysm Border Persian Gulf // موجة من الصحوة الإسلامیة فی آسیا وأفریقیا إلى أمیرکا وأوروبا والعالم سحب الانتفاضة الإسلامیة ضد إسرائیل القهر والظلم الوثنیة والیهودیة والبلدان العربیة ق · hyvnysm الحدود الخلیج الفارسی Free Bahrain
Bahrain Pearl-Update
موج بیداری اسلامی از آـسیا و آفریقا به آمریکا و اروپا کشیده میشود خیزش اسلامی مردم جهان بر علیه ظلم و طاغوت و بیداد اسرائیل و یهود سهیونیسم در کشور های عربی و حاشیه خلیج همیشه فارس // Wave of Islamic awakening of Asia and Africa to America and Europe are pulling the world of Islamic uprising against oppression and injustice idolatrous Israel and the Jewish and Arabic countries S·hyvnysm Border Persian Gulf // موجة من الصحوة الإسلامیة فی آسیا وأفریقیا إلى أمیرکا وأوروبا والعالم سحب الانتفاضة الإسلامیة ضد إسرائیل القهر والظلم الوثنیة والیهودیة والبلدان العربیة ق · hyvnysm الحدود الخلیج الفارسی

موج بیداری اسلامی از آـسیا و آفریقا به آمریکا و اروپا کشیده میشود خیزش اسلامی مردم جهان بر علیه ظلم و طاغوت و بیداد اسرائیل و یهود سهیونیسم در کشور های عربی و حاشیه خلیج همیشه فارس // Wave of Islamic awakening of Asia and Africa to America and Europe are pulling the world of Islamic uprising against oppression and injustice idolatrous Israel and the Jewish and Arabic countries S·hyvnysm Border Persian Gulf // موجة من الصحوة الإسلامیة فی آسیا وأفریقیا إلى أمیرکا وأوروبا والعالم سحب الانتفاضة الإسلامیة ضد إسرائیل القهر والظلم الوثنیة والیهودیة والبلدان العربیة ق · hyvnysm الحدود الخلیج الفارسی //آل خلیفه به آخر عمر خود نزدیک میشود // آل خلیفة على مقربة من نهایة حیاته // Al Khalifa is close to the end of his life

انقلاب بحرین

کربلای بحرین

برای دانلود روی تصویر راست کلیک کرده و آن را با اندازه واقعی ذخیره کنید

سلطان جنایت ... کشتار شیعیان... سلطان الجریمة... قتل الشیعة... ... الملک الجریمة .... پادشاه از جرم و جنایت ... h,fhlh... ObamaSultan crime ... Shiite killings...Obama ... king of the crime

بحرین در زندان

برچمی به رنگ انگلیسی

انقلاب بحرین جنبش بوستری بیداری اسلامی

خاورمیانه اسلامی

انقلاب در خفقان(جنبش بوستری بیداری اسلامی)

بحرین در زندان
بحرین را آزاد کنید (عکس) جنبش بوستری بیداری اسلامی


نوشته شده در دوشنبه 90/2/26

001
002
003
004
005

آخرین مطالب

«هیس» به شاعر برجسته بحرینی تقدیم شد!
...
\آیات القرمزی\ در تجمع بزرگ بانوان بحرین
بحرینی‎ها حمله به زنان را محکوم کردند!
یکی از رهبران جریان عمل از شکنجه بانوان بازداشت شده خبر داد
تظاهرات زنان بحرین علیه حکم زندان پزشکان
برخی اعضای خاندان آلخلیفه در شکنجهها شرکت میکنند!
ظهور آیاتالقرمزیهای جدید؛ نتیجه پنجماه سرکوب در بحرین + فیلم
آیات القرمزی مجدداً بازداشت شد!
شعر از کودکی با من بود!
از شدت شکنجه در زندان به کما میرفتیم!
شاعره آزادی در حصر خانگی
عکس هایی از اتاق آیات القرمزی پس از آزادی
آهای مردم بحرین ، با شما هستم :
«آیات القرمزی» شاعره جوان بحرینی از زندان آل خلیفه آزاد شد.
[همه عناوین(101)][عناوین آرشیوشده]

Design By : TopBloger.com